Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn 02 chuyên đề trong lĩnh vực Dân sự - Hành chính và Khiếu nại - Tố cáo

Thứ năm - 31/08/2023 16:27
          Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VKS ngày 29/12/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang về tổ chức hội nghị, tập huấn công tác năm 2023; Kế hoạch số 94/KH-VKS-P9 ngày 26/7/2023 và Kế hoạch số 78/KH-VKS-TTr-KT ngày 16/6/2023 của VKSND tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn 02 Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm về dân sự, hành chính” và Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, giai đoạn 2021-2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu VKSND cấp tỉnh đến 08 điểm cầu VKSND cấp huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Ánh Tuyết  Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí là Phó Chánh Văn phòng, Lãnh đạo và công chức làm công tác kiểm sát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các Phòng 1, Phòng 7, Phòng 8; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Phòng 9 và đơn vị Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Hậu Giang; Tại các điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các đơn vị.
 
99 1
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
          Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Phòng 9 và Thanh tra – khiếu tố đã triển khai các nội dung trọng tâm của Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Ban hành theo Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Hướng dẫn số 124/HD-VKS-TTr-KT ngày 28/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang về kỹ năng phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Báo cáo Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự, hành chính” và Chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, giai đoạn 2021 -2022.
 
99 2
99 3
Hình 1. Đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng phòng 9 triển khai Quy chế 255; 
Hình 2. Đồng chí Lương Văn Tiến, Chánh thanh tra trình bày báo cáo chuyên đề và triển khai Quy chế 222
   
99 7
 Đồng chí Đặng Kim Quang, Phó Trưởng phòng 9 trình bày báo cáo chuyên đề
          Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân 02 cấp tỉnh Hậu Giang trong 02 năm 2021-2022; về tình hình triển khai và thực hiện, mối quan hệ phối hợp giữa hai Ngành… Trong phần thảo luận, các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã phát biểu tham luận, nêu bật được những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và phân công Kiểm sát viên phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa; những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm; khó khăn trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đảm bảo các điều kiện theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao. Tham luận của các đơn vị nêu lên được thực trạng và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên tòa rút kinh nghiệm thời gian tới.
          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Ánh Tuyết  Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của Phòng 9 và Thanh tra – khiếu tố đã có sự chuẩn bị chu đáo và tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị đúng thời gian và tiến độ đề ra, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo của các đơn vị tiếp tục nghiên cứu các biện pháp, cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiệp vụ.

 
99 4
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
          Năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài ảnh hưởng lớn đến hoạt động xét xử của Tòa án nên công tác chọn và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cũng gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, hai cấp kiểm sát đã cố gắng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các phiên tòa theo hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành kiểm sát. Đồng thời, khẳng định công tác thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Kết quả thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng Kiểm sát viên về kỹ năng, bản lĩnh, kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua Hội nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần quan hệ phối hợp tốt với Tòa án cùng cấp từ công tác chọn án, chuẩn bị; trao đổi với Thẩm phán  Chủ toạ phiên tòa… tăng cường thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm, đặc biệt chú trọng phiên toà rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến; việc nhận xét, đánh giá sau phiên tòa phải tiến hành nhanh chóng trên tinh thần xây dựng để từng Kiểm sát viên có động lực, tự tin khi kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
          Đồng chí Phó Viện trưởng cũng nhấn mạnh: Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục tranh thủ ý kiến, tiếng nói cấp uỷ địa phương, Hội đồng nhân dân để tác động Toà án các cấp tổ chức tốt phiên toà theo hình thức trực tuyến ở các địa phương; chủ động tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện, kiến nghị về Trung ương để tháo gỡ khó khăn về kinh phí thực hiện… Năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ đã tổ chức thành công phiên toà trực tuyến theo Cụm, hướng tới những năm sau sẽ xoay vòng các đơn vị trong Cụm thực hiện tổ chức phiên toà trực tuyến theo Cụm, đây cũng là một trong những hình thức tự đào tạo nhằm trao dồi bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
          Đối với công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (viết tắt là Quyết định số 222) ban hành đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi và những nội dung rõ ràng, cụ thể hơn, đặc biệt là kiểm tra lại các quyết định đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đề nghị đơn vị Thanh tra – khiếu tố phải nắm chắc 06 loại đơn liên quan khi phát sinh đơn thuộc loại đơn này thì tham mưu đề xuất Lãnh đạo Viện; đơn khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp thời gian qua tập trung chủ yếu vào đơn khiếu nại đối với Cơ quan điều tra và Thi hành án dân sự, các vi phạm ngày càng giảm nhưng vẫn xảy ra trường hợp phân loại, xử lý sai đơn nên cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong thời gian tới.  
          Thông qua Hội nghị, công chức và Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đánh giá đúng thực tế, kịp thời tìm nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Một số hình ảnh Hội nghị
 
99 5
 
99 6

Nguồn tin: Bích Tuyền – KSVTC Phòng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch làm việc 25/9-29/9/2023

Lịch làm việc VKSND tỉnh từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023

Lượt xem:12 | lượt tải:5

337/BVSTBPN

Công văn về việc phát động "Tuần lễ Áo bà ba"

Lượt xem:16 | lượt tải:9

265-CV/ĐU

Về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Lượt xem:21 | lượt tải:13

69/TB-VKS-P15

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

Lượt xem:259 | lượt tải:67

21/BVSTBPN

Công văn về việc tổ chức "Tuần lễ Áo dài"

Lượt xem:221 | lượt tải:34
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay1,337
  • Tháng hiện tại149,045
  • Tổng lượt truy cập6,316,221

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây