Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Đảng uỷ VKSND tỉnh Hậu Giang tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thứ hai - 24/07/2023 08:11

          Sáng ngày 21/7/2023, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2023. Đây là Hội nghị đầu tiên mà Đảng uỷ thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin về việc thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2023 bằng hình thức trình chiếu video clip.
 

86 6
86 7

Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, sau khi xem video clip các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm và đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp tập trung thực hiện trong quý III năm 2023. 

86 2
86 3

Các đại biểu tham gia thảo luận

          Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BCH Đảng bộ: Trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển vượt bậc. Đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ đảng viên, công chức không ngừng được nâng lên, trình độ, năng lực thực tiễn công tác ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ, BCH Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo cơ quan và cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ, là điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ VKSND tỉnh đề ra. Tuy nhiên, tình hình trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; tình hình tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp; số lượng các khiếu kiện, tranh chấp dân sự, hành chính... phát sinh mới nhiều; yêu cầu nhiệm vụ mới ngày càng cao hơn là những vấn đề tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác của BCH Đảng bộ. Song, với “Ý chí phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng tự lực và tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên”, BCH cùng toàn thể đảng viên, công chức trong Đảng bộ đã nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 03 chỉ tiêu, đang thực hiện 05 chỉ tiêu (được xem xét, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm)/tổng số 08 chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ VKSND tỉnh đề ra. Nổi bật là: Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức và tổ chức, chất lượng hiệu quả công tác ngày càng nâng lên. Kết quả 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu về công tác chuyên môn và xây dựng Đảng đều đạt và vượt. Coi trọng và quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Định kỳ tổ chức Ngày pháp luật triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo Bác của tỉnh, các chủ trường, kết luận của Tỉnh uỷ... cho đảng viên, công chức; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức trong thực hiện nghị quyết và vai trò các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt không để xảy ra tham nhũng, lãng phí bị xử lý, kỷ luật. Lãnh đạo tổ chức thành công các Đại hội của các đoàn thể trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự, vụ việc dân sự từng bước được nâng lên; số kiến nghị được các cơ quan tư pháp chấp nhận, tiếp thu đạt 100%. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Viện kiểm sát trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; nhiều kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát được cấp ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.
          Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Chương trình công tác quý III năm 2023, với 05 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, giải pháp cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện. Đồng thời tại hội nghị, Đảng uỷ đã công bố và trao trao các quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

86 4
86 5

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ VKSND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt đã xây dựng được video clip báo cáo, là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023; đồng chí mong rằng Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn đoàn kết, thống nhất để tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Đồng chí đề nghị Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện những giải pháp đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu công tác năm; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể. Đồng chí tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh phát huy những thế mạnh, giữ vững các kết quả đã đạt được, với sự đồng sức đồng lòng của đảng viên, công chức, BCH Đảng bộ sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 đã đề ra.

86 1

Đồng chí Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Có được những kết quả tích cực trong thời gian qua nói chung và trong 6 tháng đầu năm 2023 nói riêng là do Đảng uỷ luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo cơ quan và cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, tập thể BCH Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên, công chức VKSND tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

86

Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Nguồn tin: Quốc Thái - Uỷ viên BCH Đảng bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

32/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024

Lượt xem:242 | lượt tải:4

31/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024

Lượt xem:582 | lượt tải:10

30/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024

Lượt xem:586 | lượt tải:7

64/TB-HĐTT

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023 Vòng 2 và thủ tục phúc khảo

Lượt xem:41 | lượt tải:51

29/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024

Lượt xem:691 | lượt tải:15
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay3,195
  • Tháng hiện tại72,736
  • Tổng lượt truy cập8,070,431

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây