Viện kiểm sát Tp Vị Thanh


THÀNH PHỐ VỊ THANH
SƠ LƯỢC VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 
          * Quá trình hình thành:
         Quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh gắn liền với quá trình sáp nhập, chia tách địa giới hành chính. Cụ thể: Sau ngày giải phóng 30/4/1975, địa giới hành chính Vị Thanh có sự điều chỉnh, lúc đầu Vị Thanh trực thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (1975 - 1977). Đến 01/01/1978, Vị Thanh được ghép với huyện Long Mỹ thành huyện Long Mỹ. Ngày 15/02/1983, huyện Long Mỹ tách ra thành hai huyện: Vị Thanh và Long Mỹ. Ngày 01/7/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/1999/NĐ-CP thành lập thị xã Vị Thanh và đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thủy, tất cả đều thuộc tỉnh Cần Thơ. Ngày 01/01/2004, tỉnh Cần Thơ được chia thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang ngày nay. Đến ngày 23/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP thành lập thành thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang.
          * Về vị trí chức năng:
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (là đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang). Trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Qua đó, hoạt động công tác kiểm sát đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phục vụ tốt yêu cầu chính trị tại địa phương; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
           Trong công tác, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố, nhất là với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan để có biện pháp kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị; bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tập trung nghiên cứu nắm bắt, phát hiện các vi phạm trong hoạt động tư pháp để từ đó kháng nghị, kiến nghị yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật góp phần hạn chế tối đa những vi phạm của các cơ quan tư pháp.
Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          * Cơ cấu tổ chức.
          Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh có 16 đồng chí (12 biên chế, 04 Hợp đồng lao động). Trong đó: 01 Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng, 07 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên, 01 Chuyên viên, 01 Kế toán trưởng, 02 tạp vụ, 01 lái xe, 01 bảo vệ. Trình độ đại học 11 đồng chí; cao cấp lý luận chính trị 01 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 02 đồng chí.
          * Thông tin liên hệ: Đường Trần Ngọc Quế, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại 0293 3876213.
 
 
 
 

 
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,188
  • Tháng hiện tại106,976
  • Tổng lượt truy cập7,708,033

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây