Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Thứ năm - 09/01/2020 13:58
     Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy và VKSND tối cao. Ngày 07/01/2020, VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính, HĐND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các cơ quan tư pháp tỉnh Hậu Giang, cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên VKS hai cấp.
     Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Việt Thắng, Phó Viện trưởng đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2019. Kết quả công tác thực hành quyền công tố, nhất là thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm tăng 1,2%; tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra tăng 1,6%; VKS xử lý án tăng 2,5%. Không để xảy ra các trường hợp CQĐT, VKS đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; tỷ lệ trả điều tra bổ sung giảm 3,03% so với cùng kỳ. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự, HNGĐ được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 80%; kháng nghị phúc thẩm án hành chính, KDTM được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 100%. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn; kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật và ban hành 05 kháng nghị, 233 kiến nghị (tăng 05 kháng nghị, 32 kiến nghị) yêu cầu các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn; đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; đổi mới chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức bằng nhiều hình thức nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn công tác đặt ra. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và chấn chỉnh ở VKSND hai cấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan chặt chẽ, hiệu quả hơn.

 
DSC03012
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
phát biểu chỉ đạo hội nghị
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực và biểu dương kết quả đạt được của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát Hậu Giang trong năm 2019. Năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2019, phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những thiếu sót trong công tác. Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cần bám sát vào các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác của VKSND tối cao và sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Cán bộ trong đơn vị cần tận tâm, tận lực thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; quán triệt thực hiện nghiêm 7 ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chất, đủ về số lượng; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Quan tâm hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức trong Ngành.
 
DSC02995
Đồng chí Trần Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng
VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung VKS hai cấp cần tập trung thực hiện trong năm 2020, như sau: VKSND hai cấp triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân; 07 mục tiêu, 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 03/01/2020 của VKSND tỉnh; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát nội bộ để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác; lấy chất lượng, hiệu quả công việc là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực cán bộ. Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy VKSND hai cấp; bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ công chức để sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường công tác; đẩy mạnh luân chuyển, điều động cán bộ nhằm tạo môi trường cho cán bộ thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy Hậu Giang “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”, gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo điều hành trong điều kiện nhiều nhiệm vụ tăng thêm theo quy định của pháp luật nhưng phải tinh giản biên chế như hiện nay. Khẩn trương sửa đổi quy chế làm việc; quy chế, quy định phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, nhất là bảo đảm sự thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
DSC02987

 
DSC02992

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Phương Kiều, Thành viên Tiểu ban nội dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

19/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024

Lượt xem:295 | lượt tải:4

18/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

Lượt xem:434 | lượt tải:11

51-KH/ĐU

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lượt xem:23 | lượt tải:11

17/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

Lượt xem:459 | lượt tải:22

37/TB-HĐTT

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh Hậu Giang

Lượt xem:208 | lượt tải:55
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,206
  • Tháng hiện tại77,488
  • Tổng lượt truy cập7,547,498

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây