Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ bảy - 07/01/2023 13:37
          Ngày 05/01/2023, VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đơn vị vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5); Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16); Thanh tra VKSND tối cao; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo cấp phòng, Lãnh đạo VKSND cấp huyện các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang.
          Trong năm 2022, VKSND tỉnh Hậu Giang đã nghiêm túc thực hiện phương châm của Ngành Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”; chủ động đề ra nhiều giải pháp để tập trung thực hiện ở tất cả các mặt công tác. Kết quả, đã thực hiện vượt và đạt trên 97% chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội và của ngành Kiểm sát nhân dân giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; không để xảy ra các trường hợp Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội; Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; đảm bảo giải quyết các vụ án đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định được nhiều vụ án trọng điểm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự,...qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên. Số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự, vụ việc dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp được nâng lên; số kiến nghị được các cơ quan tư pháp chấp nhận, tiếp thu đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành rõ nét hơn; chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn, cuộc thi về nghiệp vụ, làm cơ sở để đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành; tích cực kiểm tra, hướng dẫn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của VKSND hai cấp.
bác Thanh
 Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả của ngành kiểm sát đạt được trong năm qua. Kết quả này góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, VKSND tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng; giải quyết kịp thời các loại án, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Chú trọng xây dựng đội ngũ kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực chuyên sâu, công tâm, bản lĩnh và có trách nhiệm; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm sát để qua đó phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của ngành.
PVT Trâm
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của VKSND hai cấp tỉnh Hậu Giang đạt được trong năm 2022. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị VKSND hai cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Xác định những khâu công tác còn yếu, gặp nhiều khó khăn làm công tác trọng tâm của năm sau để cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chú trọng kiểm sát chặt chẽ các tố giác, tin báo có dấu hiệu của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan tư pháp. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ, việc được dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa VKSND và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện chức năng, chiệm vụ. Chủ động phối hợp với Tòa án để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình bảo đảm không để án quá hạn luật định; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng và bản án, quyết định, đảm bảo các vi phạm pháp luật đều được phát hiện để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm trong nội bộ cơ quan, đơn vị; từ đó, tham mưu giải quyết, xử lý sớm, xử lý nhanh và ngăn chặn các hậu quả phát sinh;…
          Thay mặt tập thể đơn vị, đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng VKSND tỉnh xin được tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của VKSND tối cao đối với công tác của VKSND hai cấp tỉnh Hậu Giang; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng; các sở, ban, ngành của địa phương đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Lãnh đạo viện sẽ tiếp tục chỉ đạo VKSND hai cấp phát huy những ưu điểm và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng VKSND tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc công tác của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.
2

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể VKSND tối cao
          Dịp này, VKSND tỉnh Hậu Giang vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 3 tập thể thuộc VKSND tỉnh được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân.
3
Đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân
cho tập thể Văn phòng tổng hợp, Phòng 9, VKSND huyện Châu Thành A (từ phải sang).

Nguồn tin: Phương Kiều, Văn phòng tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch làm việc 25/9-29/9/2023

Lịch làm việc VKSND tỉnh từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023

Lượt xem:13 | lượt tải:5

337/BVSTBPN

Công văn về việc phát động "Tuần lễ Áo bà ba"

Lượt xem:18 | lượt tải:10

265-CV/ĐU

Về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Lượt xem:22 | lượt tải:13

69/TB-VKS-P15

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

Lượt xem:259 | lượt tải:68

21/BVSTBPN

Công văn về việc tổ chức "Tuần lễ Áo dài"

Lượt xem:221 | lượt tải:35
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay295
  • Tháng hiện tại153,356
  • Tổng lượt truy cập6,320,532

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây