Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Nữ công chức, kiểm sát viên ngành kiểm sát tỉnh Hậu Giang - một chặng đường phát triển.

Thứ sáu - 19/11/2021 15:29
                                                                                                                               Đồng chí Nguyễn Thị Hoạt
Ủy viên BCH Công đoàn, Phó Trưởng phòng TCCB
          Phụ nữ hiện đại luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng Ngành kiểm sát nói chung, Viện kiểm sát tỉnh Hậu Giang nói riêng, thực hiện Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, ngày 01/6/2011Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 47/QĐ-VKS-P9 về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát Hậu Giang gồm 7 đồng chí. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Ban đã xây dựng Quy chế hoạt động kèm theo Quyết định số 30/QĐ-BVSTBPN ngày 18/7/2011. Ngày 17/4/2013Viện trưởng VKS tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-VKS hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Đến ngày 01/3/2018 ban hành Quyết định số 34/QĐ-VKS-P15về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành kiểm sát Hậu Giang gồm Trường ban là Viện trưởng VKSND tỉnh, 01 Phó Trưởng ban là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng 05 Ủy viên, đồng thời ban hành Quyết định số 35/QĐ-VKS-P15 ngày 01/3/2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Ngành kiểm sát Hậu Giang để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 24/4/2017 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020.
          Trên cơ sở kế hoạch hoạt động, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, quan tâm, tạo mọi điều kiện cho nữ công chức phấn đấu, rèn luyện, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lựa chọn đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý. Thường xuyên tổ chức, tuyên truyền nội dung Hiến pháp, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng như các văn bản chỉ đạo của địa phương liên quan đến hoạt động bình đẳng giới.
          Tính đến tháng 11/2021 toàn ngành VKSND tỉnh Hậu Giang có 15 đơn vị (07 phòng và tương đương, 08 đơn vị VKS cấp huyện) với tổng số công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp 152 đồng chí, có 80 đồng chí là nữ, chiếm 52.63%. Toàn ngành có 68 đồng chí nữ trực tiếp làm công tác nghiệp vụ(Trong đó 46/88 là nữ Kiểm sát viên; 11Kiểm tra viên, 04 chuyên viên, 04 kế toán, 01 cơ yếu, 01 Công nghệ thông tin và 01 cán sự). Về trình độ, nữ có trình độ thạc sỹ 03 (Trong đó có 01 đồng chí đang nghiên cứu tiến sỹ luật), cử nhân 60 (Trong đó đang học thạc sỹ 02), kỹ sư 01, trung cấp sơ yếu 01, trung cấp văn thư 01. Hàng năm khi nhận được Kế hoạch đào tạo củaViện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch đào tạo lý luận chính trị của Ban tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giao cho Phòng tổ chức cán bộ xây dựng Kế hoạch đào tạo cho cán bộ công chức trong đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công, đưa đi đào tạo không phân biệt giới. Đảm bảo 100% công chức nữ được đưa đi đào tạo nghiệp vụ, đào tạo các lớp ngắn hạn, tạo mọi điều kiện cho nữ công chức, người lao động được học tập, nâng cao trình độ cho bản thân để hoàn thiện và phục vụ công tác ngày càng tốt hơn.
          Là công chức, Kiểm sát viên, nhất là đối với Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác thực hành quyền công tố luôn đòi hỏi ngoài việc giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, còn cần lắm một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, luôn đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người đúng tội. Để làm được điều đó thì phải làm tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm để kịp thời kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đối với nam Kiểm sát viên thì việc tham gia kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, tử thi đã vất vả thì đối với nữ Kiểm sát viên còn gặp nhiều khó khăn hơn nhiều lần, nhất là vào ban đêm, nơi xảy ra là vùng sâu, vùng xa, nữ Kiểm sát viên với vai trò vừa làm tròn trách nhiệm cơ quan, vừa làm vợ, làm mẹ nhưng khi nhận được tin báo về tội phạm dù trong hoàn cảnh nào, ban đêm, mưa gió thì nữ Kiểm sát viên vẫn luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ Cơ quan điều tra tìm ra sự thật khách quan của vụ việc, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm, thực hiện việc quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo là nữ, cụ thể hiện nay có 01 nữ Phó Viện trưởng tỉnh (1/4 chiếm tỷ lệ 25%); 03 nữ Viện trưởng VKS cấp huyện (3/8 chiếm tỷ lệ 37.5%), 02 nữ Phó Viện trưởng VKS cấp huyện (2/8 chiếm tỷ lệ 25%), 02 nữ Trưởng phòng (2/7 chiếm tỷ lệ 28.6%), 02 nữ Phó Trưởng phòng (2/7 chiếm tỷ lệ 28.6%). Hiện nay,công chức nữ tham gia cấp ủy 08 đồng chí (8/68 chiếm tỷ lệ 11.76%), hàng năm việc quy hoạch, đào tạo và dự nguồn nữ lãnh đạo quản lý luôn được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện quan tâm.
71a7bd307979b227eb68 3
Hình ảnh nữ công chức Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Hậu Giang
          Năm 2021, nữ Lãnh đạo quản lý VKS hai cấp đã tham gia ứng cử và tái cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả đồng chí nữ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng Viện KSND huyện Long Mỹ trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ và đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Thành A tái trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A.
          Người đứng đầu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ là đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang; được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nên nhiều năm qua chất lượng đội ngũ nữ công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, nhu cầu công tác của Ngành kiểm sát nhân dân cũng như công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Nhiều năm liền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nữ công chức, Kiểm sát viên. Điển hình năm 2020 đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III; đồng chí Ngô Thị Tám, Viện trưởng Viện KSND thành phố Ngã Bảy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra còn nhiều cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành KSND…
          Hàng năm, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể như Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp nơi công sở; thi đua thực hiện việc tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nữ công chức, Kiểm sát viên, người lao động VKS hai cấp còn tích cực tham gia các phong trào do VKSND tối cao phát động như “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”,tích cực tham gia chương trình “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, hăng hái tham gia các đợt thi đua ngắn hạn, như phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…Bên cạnh đó các nữ Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác nghiệp vụ đã tích cực tham gia các Cuộc thi “Kỹ năng viết cáo trạng và dự thảo bản luận tội”, “Kỹ năng trình bày bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự - Hành chính” do Viện KSND tỉnh Hậu Giang tổ chức nhằm tự đào tạo, rèn luyện nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ của bản thân, kết quả luôn đạt giải cao trong từng cuộc thi. Việc tham gia các phong trào bằng những việc làm thiết thực, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua mà còn tích cực tham gia đóng góp theo lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hậu Giang; điển hình năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, cùng với tập thể công chức Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh hậu Giang, nữ công chức, người lao động đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tích cực đóng góp nhiều ngày lương ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống thiên tai… gửi về Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hậu Giang, đóng góp 01 ngày lương gửi về Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; chung tay, góp sức giải cứu nông sản, trái cây ở Miền Tây, vải thiều ở Bắc Giang… Ban vì sự tiến bộ phụ nữ còn kết hợp cùng Ban chấp hành công đoàn hàng năm tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giúp đỡ công chức, Kiểm sát viên đơn vị khi gặp khó khăn, qua đó thể hiện nữ công chức, Kiểm sát viên là người luôn có trái tim nồng ấm, nếu trong công việc luôn mạnh mẽ, bản lĩnh, yêu ngành, yêu nghề, thì trong cuộc sống thường ngày họ là đồng nghiệp, luôn yêu thương và biết sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau.
          Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Viện; cùng với việc thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, của Tỉnh ủy, chị em công chức ngành Kiểm sát Hậu Giang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong tiến trình cải cách tư pháp, giữ gìn phẩm chất của người phụ nữ hiện đại “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
          Chúng tôi luôn tự hào, hãnh diện về nữ công chức Ngành kiểm sát nói chung, Viện KSND tỉnh Hậu Giang nói riêng, họ không chỉ là những “Bông hồng thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, mà còn là những người mẹ, người chị, người con giữ lửa cho mái ấm gia đình, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội tại địa phương, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ đã khen tặng Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

337/BVSTBPN

Công văn về việc phát động "Tuần lễ Áo bà ba"

Lượt xem:10 | lượt tải:7

265-CV/ĐU

Về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Lượt xem:20 | lượt tải:13

69/TB-VKS-P15

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

Lượt xem:258 | lượt tải:67

21/BVSTBPN

Công văn về việc tổ chức "Tuần lễ Áo dài"

Lượt xem:221 | lượt tải:34

04/QĐ-VKS

Quyết định về việc giao dự toán quỹ tiền lương biên chế năm 2023

Lượt xem:70 | lượt tải:18
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,781
  • Tháng hiện tại134,379
  • Tổng lượt truy cập6,301,555

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây