Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

VKSND huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Thứ tư - 18/01/2023 08:27
          Thực hiện chỉ đạo của VKSND tỉnh Hậu Giang về việc tổng kết công tác kiểm sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Vào chiều ngày 10/01/2023, VKSND huyện Châu Thành A đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Đơn vị vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Phong Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành A đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo một số phòng trực thuộc VKSND tỉnh, đại diện Lãnh đạo văn phòng và các ban, phòng thuộc Huyện uỷ, UBND huyện, đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan Tư pháp huyện và Chủ tịch, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A, cùng tập thể Lãnh đạo và công chức VKSND huyện Châu Thành A.
8 1
Đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của VKSND huyện Châu Thành A
          Trong năm 2022, VKSND huyện Châu Thành A đã nghiêm túc thực hiện phương châm của Ngành Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, chất lượng thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; sắp xếp, kiện toàn, đội ngũ công chức; phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị; cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ vụ án. Tập trung thực hiện tốt các khâu công tác đột phá của VKSND tỉnh đã đề ra. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để tập trung thực hiện ở tất cả các mặt công tác. Kết quả, đã thực hiện vượt và đạt trên 96% chỉ tiêu công tác, được Lãnh đạo VKSND tỉnh Hậu Giang đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2022.
          Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, VKSND huyện Châu Thành A thực hiện phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm - kỷ cương; liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Tăng cường triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 19/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ tại đơn vị; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên trong đơn vị với kết quả công tác được giao phụ trách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ vụ án, thực hiện sơ đồ hóa hồ sơ vụ án; tăng cường công tác tự đào tạo tại đơn vị... Phấn đấu năm 2023, đơn vị tiếp tục hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao.
8 2
Đồng chí Nguyễn Phong Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A phát biểu tại hội nghị
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VKSND huyện Châu Thành A đã đạt được trong năm 2022. Với thành tích đã đạt được, đơn vị đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh theo tinh thần, chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Về phương hướng công tác năm 2023, đồng chí thống nhất cao với Kế hoạch công tác của đơn vị, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Huyện ủy Châu Thành A hực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.
8 3
Đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của VKSND huyện Châu Thành A đạt được trong năm 2022. Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Hậu Giang; các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập thể đơn vị phải đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo. Xác định rõ những mặt còn yếu, gặp nhiều khó khăn, từ đó làm rõ nguyên nhân đề ra giải pháp khắc phục. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan tư pháp trên địa bàn để tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy Châu Thành A trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Về công tác cán bộ, cần tiếp tục phát huy hiệu quả giải pháp tự đào tạo mà đơn vị đã áp dụng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan để kịp thời chấn chỉnh.
8 4
Đồng chí Nguyễn Phong Minh, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành A trao Cờ thi đua dẫn đầu khối
của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho VKSND huyện Châu Thành A
          Thay mặt tập thể đơn vị, đồng chí Phạm Chi Lăng, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành A xin tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành A và đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy và VKSND tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho VKSND huyện Châu Thành A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2022. Qua đó, góp phần xây dựng VKSND huyện Châu Thành A trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mà Đảng, Ngành đã giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.
          Nhân dịp hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Hậu Giang và Huyện ủy Châu Thành A đã trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho tập thể VKSND huyện Châu Thành A cũng như Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.
8 5
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao
cho đồng chí Phạm Chi Lăng với thành tích 02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2021-2022

Nguồn tin: Trần Hoàng Panal, KSV sơ cấp VKSND huyện Châu Thành A

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

32/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024

Lượt xem:242 | lượt tải:4

31/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024

Lượt xem:582 | lượt tải:10

30/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024

Lượt xem:586 | lượt tải:7

64/TB-HĐTT

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023 Vòng 2 và thủ tục phúc khảo

Lượt xem:41 | lượt tải:51

29/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024

Lượt xem:691 | lượt tải:15
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,321
  • Tháng hiện tại72,862
  • Tổng lượt truy cập8,070,557

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây