Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Các đơn vị thuộc VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình, Hướng dẫn công tác kiểm sát năm 2024

Thứ sáu - 26/01/2024 22:25
         Trong tuần qua, các đơn vị thuộc VKSND tỉnh gồm: Văn phòng tổng hợp, Thanh tra – Khiếu tố, Phòng 7 và Phòng 8 tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng tất cả công chức, người lao động của các đơn vị.
          Tại Hội nghị, đại diện các Lãnh đạo các đơn vị thông qua báo cáo tóm tắt kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 và phân công thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như chương trình công tác cả năm, kết quả nổi bật như sau:
          Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh: Trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của VKSND tỉnh Hậu Giang; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát hằng năm, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Hậu Giang; tham mưu Lãnh đạo viện xây dựng các kế hoạch, quy chế về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy”; xây dựng trên 20 video báo cáo tổng kết, sơ kết công tác kiểm sát, sơ kết công tác Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, phù hợp với thực tiễn và thực sự tạo động lực để công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành…

 
5 1
       Đồng chí Bùi Thị Kim Bình, Phó Chánh Văn phòng thông qua báo cáo tóm
tắt kết quả đạt được của Văn phòng tổng hợp trong năm 2023
         Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh:  Trong năm 2023, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; triển khai thực hiện Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức VKSND hai cấp trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”. Đổi mới phương pháp, nội dung công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất những khâu công tác, đơn vị còn hạn chế, thiếu sót, kết quả đã thực hiện 61cuộc tại 14 đơn vị thuộc VKSND hai cấp; thanh tra hoạt động công vụ tại 02 đơn vị; thanh tra nghiệp vụ tại 06 đơn vị…; tổ chức tiếp 36 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý 207 đơn, trong đó giải quyết 04/04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS đạt 100%. Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 02 kiến nghị được các cơ quan hữu quan có văn bản trả lời chấp nhận 100%.
 
5 2
 Đồng chí Lương Văn Tiến, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt
kết quả công tác của đơn vị trong năm 2023 và triển khai chương trình công tác kiểm sát năm 2024
 
         Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7): Trong năm 2023, đơn vị đã bám sát Chỉ thị công tác, Hướng dẫn của VKSND tối cao và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh để xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác triển khai đến VKSND cấp huyện nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 74 vụ/157 bị cáo, không để xảy ra trường hợp xét xử Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm, báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 03 vụ/ 03 bị cáo, chất lượng kháng nghị phúc thẩm và tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên; tham mưu Lãnh đạo viện cấp kinh phí bồi thường cho ông Huỳnh Phước Nghiệp sinh năm 1975, địa chỉ: Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (con của ông Huỳnh Phước Bửu, bị bắt oan sai năm 1986. Đồng thời hoàn thành các Hội nghị chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
5 3
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Phòng 7 VKSND tỉnh
         Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8): Năm 2023, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bảo đảm việc quản lý và thực hiện các chế độ giam giữ, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; đã trực tiếp kiểm sát 09 lượt Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và Trại giam; kiểm sát đột xuất 03 lượt Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam, qua đó đã kịp thời ban hành 03 kháng nghị, 12 kiến nghị; Kiểm sát đề nghị việc xét giảm án cho 1.054 trường hợp, qua kiểm sát có 1.052 trường hợp đủ điều kiện xét giảm; kiểm sát xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 35 trường hợp, qua kiểm sát có 25 trường hợp đủ điều kiện; kết quả Hội đồng xét giảm chấp nhận 100% theo đề nghị của VKS; tăng cường và chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, kiên quyết thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát thi hành án…Kết quả, đã trực tiếp 07 cuộc tại CQ THADS hai cấp, qua kiểm sát VKS đã ban hành 07 kiến nghị, nhận được văn bản trả lời chấp nhận 100%, góp phần tăng cường pháp chế trong công tác này.
 
5 4
Đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Trưởng phòng 8 thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Phòng 8 VKSND tỉnh
          Với những kết quả đạt được, năm 2023 Văn phòng tổng hợp được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể Phòng 7, Phòng 8 và Thanh tra – Khiếu tố, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân của các đơn vị, ngoài ra các đơn vị còn nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề.
 
5 5
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo đối với đơn vị Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh
          Phát biểu chỉ đạo các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà các đơn vị đạt được trong 2023, đặc biệt là thành tích nổi bật của Văn phòng tổng hợp. Trong năm 2024 yêu cầu các đơn vị xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác bám sát vào Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và 20 năm thành lập VKSND tỉnh Hậu Giang theo Kế hoạch số 96/KH-VKS ngày 02/8/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh; kịp thời xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2023 để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm sát đột xuất các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị; đổi mới phương pháp, nội dung công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất những khâu công tác, đơn vị còn hạn chế, thiếu sót; các  Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ và chịu trách nhiệm với Viện trưởng VKSND tỉnh, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ Ngành.
          Bên cạnh đó, trong thời gian tới nội bộ các đơn vị cần đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của VKSND tỉnh trong năm 2024./.
Một số hình ảnh tại các buổi Hội nghị
 
5 6
 
5 7
 
5 8

Nguồn tin: Thảo Nguyên, Văn phòng VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

LLV 19-23/02/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024

Lượt xem:282 | lượt tải:34

LLV 05-16/02/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024

Lượt xem:255 | lượt tải:8

LLV 29/01 - 02/02

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Lượt xem:402 | lượt tải:36

LLV 22-26/01/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

Lượt xem:339 | lượt tải:11

09/TB-VKS-P15

Thông báo Tuyển dụng công chức Viện KSND tỉnh Hậu Giang (đợt 2 năm 2023)

Lượt xem:211 | lượt tải:186
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay982
  • Tháng hiện tại191,614
  • Tổng lượt truy cập7,211,591

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây