Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Thứ năm - 04/01/2024 13:50
       Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TPQP-AN ngày 14/4/2023 của Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh tỉnh về phát động phong trào thi đua năm 2023. Ngày 03/01/2023, Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Trưởng Khối thi đua). Khối các cơ quan tư pháp tỉnh gồm có 07 đơn vị gồm: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở  Tư pháp và Thanh tra tỉnh.
        Tham dự Hội nghị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng đồng chí Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tỉnh.
z5038863134132 29a943ce08ffefd7b8b56a8df98000a6
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị
         Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2023 đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh tỉnh, theo đó đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
        Năm 2023, VKSND tỉnh đã chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm đối với các khâu công tác kiểm sát, đề ra 05 mục tiêu, 10 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 04 khâu công tác đột phá để tổ chức thực hiện; quyết định giao 14 Chuyên đề nghiệp vụ cho 07 Phòng thuộc VKSND tỉnh và 04 VKSND cấp huyện xây dựng và tổ chức tập huấn, nhằm nâng cao kỹ năng cho công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp; xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo;  tổ chức triển khai, thực hiện phương pháp sơ đồ tư duy trong nghiên cứu hồ sơ, báo cáo các loại án; ứng dụng phòng họp không giấy; tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án; không để xảy ra các vụ án quá thời hạn điều tra hoặc đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự sai quy định, không để xảy ra các trường hợp VKSND truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, kết quả đơn vị đã thực hiện đạt và vượt 126/130 chỉ tiêu của Ngành đề ra, đạt 97%. VKS đã phối hợp với cơ quan hữu quan xác định được nhiều vụ án trọng điểm, phối hợp tốt với Tòa án tổ chức được 87 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 66 phiên toà dân sự, hành chính rút kinh nghiệm, 56 phiên tòa hình sự, dân sự trực tuyến theo Nghị quyết số 33 của Quốc Hội; đã thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 82 vụ án hình sự.  Qua kiểm sát đã ban hành 10 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; 18 kiến nghị trong lĩnh vực dân sự, hành chính, 21 kiến nghị phòng ngừa, tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận, thực hiện đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều chuyển tích cực hơn; chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn, cuộc thi về nghiệp vụ, làm cơ sở để đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện rõ nét hơn, nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
         Song song đó, đơn vị đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. Kết quả, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 26 cá nhân trong phong trào thi đua nêu trên,
         Bên cạnh đó, VKSND tỉnh đã trực tiếp phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024)”. Kết quả được Chủ tịch UBND tỉnh Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 11 cá nhân có thành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, kết quả: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnhVKSND tỉnh đã phổ biến, nhân rộng 02 gương điển hình tiên tiến là đ/c Trần Quang Khải, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh và đ/c Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong quá trình công tác, 02 đồng chí đã có những cống hiến cho ngành Kiểm sát Hậu Giang, có những cách làm hay, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị cũng như trong thực hiện hiện nhiệm vụ chuyên môn,…đơn vị đã thực hiện viết tin bài tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến đối với 02 đồng chí được đăng tải trên Trang tin điện tử VKSND tỉnh và Báo Hậu Giang, Báo Bảo vệ pháp luật của Ngành.
         Tham gia thảo luận, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu: Thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tổng kết thi đua năm 2023 và số điểm chấm của Khối trưởng đã được bộ phận tham mưu của mỗi cơ quan đánh giá, đối chiếu kỹ; theo Bảng chấm điểm còn mục kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số chưa có kết quả nên số điểm hiện tại tạm tính và khi có kết quả chấm điểm thì số điểm hiện tại của các thành viên trong Khối có thể sẽ thay đổi, vì vậy đề xuất khi có điểm cải cách hành chính sẽ công bố chính thức số điểm và thứ hạng của các đơn vị theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và thống nhất đề xuất của Công an tỉnh; đề xuất thêm cho đơn vị đồng hạng III vì đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực vào phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thực hiện các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 – 01/01/2024); góp ý thêm một số nội dung báo cáo để hoàn chỉnh ban hành.
z5038863277468 b6305b3557acbdba8e7f4339b8e69059
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
        Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng An ninh, căn cứ vào số điểm đạt được của 07 đơn vị trong Khối, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được đề xuất Cờ Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, đơn vị cũng vinh dự được Khối trao quyền Trưởng Khối thi đua năm 2024./.
 

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên, Kiểm tra viên Văn phòng VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LLV 19-23/02/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024

Lượt xem:282 | lượt tải:34

LLV 05-16/02/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024

Lượt xem:255 | lượt tải:8

LLV 29/01 - 02/02

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Lượt xem:402 | lượt tải:36

LLV 22-26/01/2024

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

Lượt xem:339 | lượt tải:11

09/TB-VKS-P15

Thông báo Tuyển dụng công chức Viện KSND tỉnh Hậu Giang (đợt 2 năm 2023)

Lượt xem:212 | lượt tải:186
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay1,058
  • Tháng hiện tại191,690
  • Tổng lượt truy cập7,211,667

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây