Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ

Thứ tư - 01/03/2023 16:55
          Nhằm phấn đấu thực hiện đạt chất lượng năm công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác số hóa hồ sơ vụ án tại các đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, qua đó phát huy những mặt làm được, làm rõ những hạn chế, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp để nâng chất lượng công tác số hóa hồ sơ vụ án trong thời gian tới.
         Ngày 28/02/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển  khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ (2020-2022). Đồng chí Trần Quang khải, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức phụ trách công tác số hóa hồ sơ tại Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp.
23 1
Đồng chí Lê Văn Meo, Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua dự thảo báo cáo sơ kết
          Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ đột phá, hữu hiệu nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Thời gian qua, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo từng bước thực hiện có hiệu quả khâu công tác này như: Chủ động rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị VKSND hai cấp trên cơ sở nguồn kinh phí do VKSND tối cao cấp và Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ; chỉ đạo tổ chức 02 cuộc tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng của công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp trong công tác số hóa hồ sơ; ban hành Quy chế về việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự; vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc số hóa hồ sơ và khai thác, lưu trữ hồ sơ, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đề ra chỉ tiêu thực hiện tăng dần hàng năm để các đơn vị phấn đấu thực hiện, từng bước thay đổi thói quen làm việc. Qua đó, kết quả thực hiện từng bước được nâng cao, cụ thể: Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện 2025/3447 hồ sơ vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hành chính, đạt 58,7%; Kiểm sát viên từng bước nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng hồ sơ đã số hóa để nghiên cứu, tra cứu thông tin nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, tiết kiệm kinh phí.
          Bên cạnh kết quả cơ bản đạt được, báo cáo cũng đánh giá rõ các hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc để hội nghị xem xét thảo luận. Qua điều hành của đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, hội nghị ghi nhận 05 ý kiến tham luận của các đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đặc biệt yêu cầu 01 đồng chí được giao phụ trách công tác số hóa hồ sơ tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện phát biểu tham luận để hội nghị nắm rõ hơn về khối lượng công việc, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.
23 2
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó bí thư Ban Cán sự đảng,
 Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu đánh giá, chỉ đạo
          Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tham luận, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá công tác số hóa hồ sơ từng bước được xây dựng, phát triển và có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế về số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng. Mặc dù, trong đó có nhiều nguyên nhân khách quan như: Tình hình hạ tầng thiết bị chưa đảm bảo; nhiều nhiệm vụ tăng thêm dẫn đến hạn chế về thời gian nghiên cứu thực hiện. Nhưng các đơn vị cần phải đánh giá và khắc phục ngay về tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đặc biệt, trước định hướng chuyển đổi số hiện nay. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khai thác sử dụng hồ sơ số hóa phục vụ yêu câu công tác song song với việc thực hiện các quy trình lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định của Ngành.
23 3
Đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu kết luận
          Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Khải, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã đạt được trong thời gian qua. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ là nội dung mới theo định hướng phát triển chung của Ngành, đòi hỏi công chức, Kiểm sát viên phải rèn luyện, nắm vững các kỹ năng sử dụng từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao các tham luận đã trình bày, các đồng chí đã phân tích rõ các mặc hạn chế, những vướng mắc gặp phải và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện trong thời gian tới; thống nhất cao với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo; quán triệt đến công chức, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm công tác số hóa hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Cục 2 VKSND tối cao và VKSND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ các hồ sơ theo đúng Quyết định số 54/QĐ-VKS ngày 31/8/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh về ban hành Quy chế về việc số hóa hồ sơ án hình sự; vụ án hành chính, vụ việc dân sự,…; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm trong việc không kiểm tra, đôn đốc công chức thuộc đơn vị mình về thực hiện các quy định về hóa hồ sơ gây ảnh hưởng chung đến kết quả thực hiện của VKSND hai cấp. Tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ công tác số hóa; gắn công tác số hóa với việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 của Liên ngành Trung ương hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp về kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng các phần mềm nhằm tận dụng triệt để nguồn tài liệu số hóa hồ sơ một cách có hiệu quả hơn, giúp nâng cao trình độ, chuyên môn của công chức, Kiểm sát viên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
         Bên cạnh sơ kết 03 năm tổ chức thực hiện, hội nghị dành 01 buổi tập huấn về kỹ năng quản lý, khai thác hồ sơ số hóa cho toàn thể công chức, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, mỗi công chức, Kiểm sát viên tham dự được yêu cầu thực hành các kỹ năng sử dụng công cụ quản lý như: Tách, chèn, lưu trữ, tạo danh mục liên kết quản lý hồ sơ; các công cụ phục vụ khai thác hồ sơ số hóa như: tìm kiếm nhanh, đánh dấu, đính kèm thông tin, chèn các nội dung ghi chú,… Qua tập huấn, công chức, Kiểm sát viên đã được hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc, từ đó nắm vững kỹ năng phục vụ thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian tới.
 Một số hình ảnh buổi tập huấn
23 4
 
23 5
 
23 6

 

Nguồn tin: Trúc Hà, Chuyên viên VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

32/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024

Lượt xem:242 | lượt tải:4

31/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024

Lượt xem:582 | lượt tải:10

30/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024

Lượt xem:586 | lượt tải:7

64/TB-HĐTT

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023 Vòng 2 và thủ tục phúc khảo

Lượt xem:41 | lượt tải:51

29/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024

Lượt xem:691 | lượt tải:15
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,234
  • Tháng hiện tại72,775
  • Tổng lượt truy cập8,070,470

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây