VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

https://vks.haugiang.gov.vn


Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A đẩy mạnh công tác tự đào tạo đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

          Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã nhấn mạnh một trong những phương hướng cải cách tư pháp là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ; …”.
          Tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xác định một trong những nội dung công tác cải cách tư pháp cần triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
          Từ Kết luận trên, Viện KSND huyện Châu Thành A nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện kiểm sát nói riêng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng cần quan tâm thực hiện. Viện KSND huyện Châu Thành A đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức tại đơn vị, trong đó chú trọng cả nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp với bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020) đơn vị đã cử nhiều lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và chuyên sâu do VKSND tối cao tổ chức, đồng thời cử 01 đồng chí lãnh đạo học lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, 04 đồng chí đảng viên học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 03 đảng viên học lớp sơ cấp lý luận chính trị - hành chính.
          Để nâng cao chất lượng tự đào tạo tại đơn vị, ngay từ đầu năm 2022 VKSND huyện Châu Thành A đã ban hành Kế hoạch “Nâng cao chất lượng tự đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới”. Trong đó, đơn vị thực hiện cách làm mới trong quá trình tự đào tạo như: Vào ngày 15 hàng tháng, đơn vị lồng ghép với Ngày Pháp luật tổ chức cho công chức
làm công tác chuyên môn, nhiệp vụ thảo luận, xử lý tình huống thực tế đang vướng mắc phát sinh tại đơn vị hoặc những tình huống trong quá trình nghiên cứu vận dụng còn nhiều quan điểm khác nhau như xác định về tội danh, tư cách tham gia tố tụng, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, những khó khăn, vướng mắc, nhận thức khác nhau trong áp dụng pháp luật,… Quá trình thảo luận bắt buộc mỗi Kiểm sát viên, Kiểm ra viên của đơn vị phải thể hiện rõ ý kiến và quan điểm của mình, ý kiến phải dựa trên căn cứ, quy định của pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phát biểu và quan điểm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Lãnh đạo đơn vị sẽ đưa ra ý kiến và quan điểm chỉ đạo để thực hiện. Với cách làm này, để đưa ra ý kiến các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, văn bản nghiệp vụ của Ngành. Từ đó, tích lũy thêm được vốn kiến thức, đồng thời tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tranh luận với nhau, nhằm hoàn thiện khả năng phát biểu tranh luận, lập luận để bảo vệ quan điểm của mình, rèn luyện về phong thái, cách sử dụng từ ngữ trong quá trình đối đáp, tranh luận. Bên cạnh đó, Lãnh đạo đơn vị cũng đánh giá được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, từ đó có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ phù hợp. Đơn vị đã thực hiện đều đặn từ tháng 03/2022 đến nay, cách làm này đã thực sự phát huy được hiệu quả tại đơn vị.
42
Đồng chí Phạm Chi Lăng - Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành A
phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2022
          Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch nêu trên, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của đơn vị, đáp ứng yêu cầu của Ngành và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay./.
 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Huyền Trang - VKSND huyện Châu Thành A

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây