VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

https://vks.haugiang.gov.vn


Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự... điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 

          Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ngành, trong năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; gắn trách nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác trong lĩnh vực này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Khối dân sự - hành chính đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) và VKSND cấp huyện triển khai thực hiện một số giải pháp như sau:
          Thứ nhất, yêu cầu Trưởng phòng 9 và Viện trưởng VKSND cấp huyện phải tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao; quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân trong khâu công tác này.
          Thứ hai, tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tố tụng, bản án, quyết định của Tòa án, phát hiện kịp thời vi phạm, ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; chú trọng kiến nghị tổng hợp, nâng cao chất lượng kiến nghị phòng ngừa. Hàng quý, ban hành thông báo rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong từng vụ án dân sự, hành chính,…bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tuyên hủy, sửa có lỗi của Viện Kiểm sát.
         Thứ ba, Phòng 9 và VKSND cấp huyện phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Tòa án để nắm chắc số vụ, việc Tòa án thụ lý, giải quyết; số lượng các bản án, quyết định do Tòa án gửi đến để kiểm sát theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện vi phạm của bản án, quyết định. Kiên quyết khắc phục tâm lý nể nang, ngại va chạm, dẫn đến bỏ lọt vi phạm hoặc nhận thức, áp dụng pháp luật thiếu chính xác dẫn đến quyết định kháng nghị không đủ căn cứ hoặc không cần thiết. Tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp số 56/QCPH-VKS-TA ngày 08/6/2018, qua đó đã chủ trì tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp số 58/QCPH/VKS-TA ngày 07/4/2022 giữa Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.
13 1
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát với Tòa án trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự,
vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
.
         Thứ tư, tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn, cuộc thi về nghiệp vụ như: tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động. Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; Kỹ năng phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định của Tòa án”. Tổ chức cuộc thi “Kỹ năng dự thảo kiến nghị, kháng nghị của Kiểm tra viên, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp lần thứ I/2022”. Bên cạnh đó chú trọng tăng cường công tác phối hợp với Tòa án để tổ chức các phiên tòa về hình sự, dân sự rút kinh nghiệm, số phiên tòa rút kinh nghiệm năm sau cao hơn năm trước, từ đó mang lại hiệu quả tích cực trong năm 2022.
         Với những giải pháp trên, năm 2022 khâu công tác này thực hiện vượt và đạt trên 98% chỉ tiêu giao, một số kết quả nổi bật như: Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát thụ lý, giải quyết 100% các vụ, việc ngay từ khi Tòa án thụ lý; tham gia 100% phiên tòa, phiên họp sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định của pháp luật; kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức được 38 phiên toà rút kinh nghiệm; tổ chức 07 phiên tòa dân sự, hành chính trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội. Ban hành 15 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; Tòa án đưa ra xét xử chấp nhận 12/12 kháng nghị đạt 100%. Thông qua công tác kiểm sát ban hành 18 kiến nghị yêu cầu Tòa án và cơ quan khác khắc phục vi phạm, 24 kiến nghị phòng ngừa; tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận, thực hiện đạt 100%. Ban hành 15 thông báo rút kinh nghiệm nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong công tác này. Năm 2022 là năm thứ ba Phòng 9 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân.
13 2
Đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng Phòng 9 (thứ hai từ phải sang) nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân
          Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy những mặt làm được, đề ra những giải pháp thiết thực hơn nữa để hoàn thành tốt khâu công tác này, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nguồn tin: Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng phòng 9.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây