VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

https://vks.haugiang.gov.vn


Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2022

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Hướng dẫn số 01/HD–VKSTC ngày 03/01/2022 của Vụ 10 VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 05/01/2021 của Vụ 9 VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 06/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang về công tác kiểm sát năm 2022. Ngày 26/01/2022, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 
18 1
Đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng phòng 9 triển khai Chương trình công tác năm 2022
          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng phòng 9 trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022. Năm 2021, Phòng đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, với một số kết quả nổi bật như: Tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 06 kháng nghị phúc thẩm (tăng 04 kháng nghị so với năm 2020); Tòa án chấp nhận 06/06 kháng nghị được đưa ra xét xử (đạt tỷ lệ 100%); ban hành 06 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (tăng 03 thông báo so với cùng kỳ); ban hành 04 kiến nghị, phối hợp với Tòa án tổ chức 11 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 02 phiên tòa so với cùng kỳ)...  Năm 2021 tập thể đơn vị được VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh.
          Chỉ thị công tác năm 2022, Ngành xác định mục tiêu trọng tâm là “Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Ngành giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ Viện Kiểm sát hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao,…”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Quán triệt tinh thần đó, Phòng 9 lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đột phá:“Thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao số lượng kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận, chú trọng kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính”.
18 2
Đồng chí Hồ Ánh Tuyết - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang ghi nhận, biểu dương kết quả công tác năm 2021 của tập thể Phòng 9. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo viện, tăng cường xây dựng đơn vị liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động, tăng cường quan hệ phối hợp với Tòa án, các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với khả năng, sở trường của công chức, Kiểm sát viên; nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị thông qua công tác kiểm sát thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hai cấp; tham mưu Lãnh đạo viện tổ chức tốt Cuộc thi kỹ năng dự thảo kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm của Kiểm tra viên, Kiểm sát viên hai cấp lần thứ I năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.
          Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, đồng chí Trưởng phòng quán triệt, phân công, giao việc và yêu cầu công chức, Kiểm sát viên trong Phòng định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh, đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./. 

Nguồn tin: Cẩm Thi - Chuyên viên Phòng 9

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây