VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

https://vks.haugiang.gov.vn


Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong HĐTP...2018

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKS ngày 02/02/2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang về tổ chức thanh tra, kiểm tra, tập huấn, sơ kết chuyên đề và Kế hoạch số 53/KH-VKS-P12 ngày 21/3/2018 về việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại các đơn vị VKSND cấp huyện của Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12). Từ ngày 26 đến ngày 30/3/2018, Phòng 12 đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 04 đơn vị VKSND thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy.

Qua kiểm tra, Phòng 12 nhận thấy các đơn vị VKSND cấp huyện có nhiều ưu điểm như: Tổ chức tốt việc triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang và hướng dẫn nghiệp vụ năm 2018 của Phòng. Theo đó, các đơn vị VKSND cấp huyện đã xây dựng Chương trình công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018, nội dung Chương trình theo đúng tinh thần Kế hoạch công tác của đơn vị và Hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng 12; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhìn chung kịp thời, không xảy ra đơn tồn đọng, quá hạn luật định; có những đơn vị đã chú trọng trong việc tham mưu Lãnh đạo Viện thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân và các quy định của Ngành... Tuy nhiên, bên cạnh đó VKSND cấp huyện vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Việc lập sổ theo dõi còn chưa đầy đủ; có đơn vị còn ghi sai cột trong sổ theo dõi và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo; phân loại, xử lý đơn một số trường hợp chưa chính xác, đơn kiến nghị, phản ánh nhưng đơn vị phân loại thành đơn khiếu nại; hồ sơ kiểm sát đơn khiếu nại, tố cáo còn thiếu phiếu đề xuất của cán bộ, Kiểm sát viên....

Ngày 05/4/2018, Phòng 12 đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để các đơn vị VKSND cấp huyện rút kinh nghiệm chung, phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót còn tồn tại nhằm hoàn thành tốt những chỉ tiêu công tác trong năm 2018.

Nguồn tin: Lê Thị Hằng - KTV Phòng 12

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây