VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

https://vks.haugiang.gov.vn


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức “Ngày pháp luật” tháng 3/2024

          Vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Bộ phận Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan tổ chức “Ngày pháp luật” tháng 3/2024 nhằm triển khai kịp thời đến công chức, người lao động cập nhật, nghiên cứu, thực hiện các văn bản mới. Đây là hoạt động được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hâu Giang chú trọng và tiếp tục xem đây là một trong những hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực đối với đơn vị trong thời gian tới.
16 1
Quang cảnh “Ngày pháp luật” tháng 3
           Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai Hướng dẫn số 105-HD/ĐUK ngày 06/02/2024 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Tuyên truyên kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.
16 2
Đ/c Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh triển khai văn bản.
          Hội nghị còn được nghe đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Trang tin điện tử VKSND tỉnh triển khai các văn bản gồm: nội dung 02 Chương trình số 226-Ctr/TU, 227-Ctr/TU ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 104-KH/ĐUK ngày 06/02/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chương trình số 226-Ctr/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 06/02/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chương trình số 227-Ctr/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
 
16 3
Đ/c Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh triển khai văn bản
          Bên cạnh đó, các đồng chí là báo cáo viên của đơn vị đã tuyên truyền: Công văn số 1663 –CV/ĐUK ngày 29/01/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2024); Công văn số 1688 –CV/ĐUK ngày 07/02/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 07/2/2024 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang về Tăng cường Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tổ chức tín dụng trong hoạt động vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 01/TĐKT-HLGHG ngày 01/01/2024 của Hội đồng thi đua khen thưởng Hội luật gia tỉnh Hậu Giang về Tổ chức phong trào thi đua năm 2024, trong đó chú trọng đặc biệt chào mừng Đại hội Hội luật gia các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam (04/4/1955- 04/4/2025); Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV.
          Qua một buổi tham dự ngày pháp luật, quán triệt tinh thần các văn bản được triển khai, từng công chức, người lao động sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục học tập, nghiên cứu các văn bản để vận dụng hiệu quả vào công việc chuyên môn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang (12/01/20024 - 12/01/2024), 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2024). Thời gian tới, Lãnh đạo Viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để công chức phấn đấu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Nguồn tin: Kim Chúc, thành viên Tiểu ban TT và PBGDPL.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây