Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án

Thứ sáu - 12/06/2020 15:30
     1. Thực trạng công tác xác minh điều kiện thi hành án hiện nay
     Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án là một trong những động tác nghiệp vụ quan trọng của Viện kiểm sát, bởi lẽđây là mấu chốt để phân loại án và có biện pháp đôn đốc, tổ chức thi hành, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Hiện nay, mặc dù các Chấp hành viên, Thư ký thi hành án dân sự đã được đào tạo, rèn luyện bài bản, kỹ năng nghiệp vụ được nâng cao rất nhiều, song trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác xác minh điều kiện thi hành án, ảnh hưởng tới chất lượng phân loại án và việc áp dụng các biện pháp tổ chức thi hành án. 
     Qua thực tiễn nghiên cứu công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong thời gian qua có liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án còn chưa được chú trọng nhiều nên hiệu quả công tác thi hành án về tiền đạt của một số Chi cục thi hành án chưa cao.
     Hiện nay tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án chưa có, tài liệu nghiên cứu về kiểm sát việc xác minh điều kiện không nhiều. Do vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án là một yêu cầu mang tính chuyên môn, đặt ra đối với các Kiểm sát viên Viện kiểm sát được giao nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.
     Một trong những tồn tại của công tác xác minh điều kiện thi hành án là: Vi phạm về thời gian xác minh điều kiện thi hành án; thông báo kết quả xác minh cho người được thi hành án, nội dung biên bản xác minh không phản ánh đúng thực tế. Ví dụ, đương sự có điều kiện thi hành án nhưng biên bản xác minh vẫn thể hiện đương sự có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đang ở nhà thuê, cuộc sống dựa vào người thân, chưa xác minh hết yêu cầu phải xác minh ... Xác minh không rõ hiện trạng tài sản của người phải thi hành án hoặc xác minh về tài sản chung, tài sản đang có tranh chấp không chi tiết. Việc chậm xác minh kéo dài, dẫn đến đương sự kịp thời tẩu tán tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm. Chấp hành viên chưa chủ động thu thập các tài liệu để chứng minh nguồn gốc tài sản của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và việc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án không cung cấp thông tin kịp thời khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu .....
     - Một số dạng vi phạm thường gặp khi kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự, đó là:
     +Biên bản xác minh ghi không đầy đủ: Xác minh không rõ hiện trạng tài sản của người phải THA hoặc xác minh về tài sản chung, tài sản đang có tranh chấp không chi tiết, không rõ ràng làm cho quá trình tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản gặp không ít khó khăn. Một số việc thi hành án, mặc dù Chấp hành viên đã tiến hành các tác nghiệp cần thiết và đúng hướng nhằm tổ chức thi hành án kịp thời, đúng pháp luật song việc thông báo, xác minh về thi hành án thực hiện chưa đầy đủ khiến việc thi hành án bị kéo dài hoặc bị đương sự khiếu nại, tố cáo.
     + Tiếp nhận thông tin không đầy đủ nhưng không phát hiện: Nhiều thông tin do cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan cung cấp nội dung không đầy đủ, thiếu trung thực nhưng Chấp hành viên không phát hiện để yêu cầu cung cấp bổ sung; bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án khi nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì không cung cấp kịp thời (thời hạn quy định trả lời là 03 ngày làm việc).
     + Không phát hiện việc người phải thi hành án kê khai thiếu trung thực:Khi tiến hành xác minh người phải thi hành án không kê khai trung thực, không cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án; không nêu rõ loại, số lượng tiền, tài sản hoặc quyền tài sản; tiền mặt, tiền trong tài khoản, tiền đang cho vay, mượn; giá trị ước tính và tình trạng của từng loại tài sản; mức thu nhập định kỳ, không định kỳ, nơi trả thu nhập; địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; khả năng và điều kiện thực hiện nghĩa vụ thi hành án nhưng Chấp hành viên không phát hiện.
     + Không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án:Nhiều hồ sơ thi hành án thể hiện Chấp hành viên chưa thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án theo quy định, từ đó ra các quyết định về thi hành án không đủ căn để ra quyết định kê biên mà không tiến hành xác minh về điều kiện thi hành án.
     + Hết thời hạn tự nguyện nhưng Chấp hành viên không tiến hành xác minh:Theo quy định của Luật thi hành án dân sự, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên phải tiến hành xác minh, tuy nhiên, qua kiểm sát nhiều trường hợp hết thời gian tự nguyện Chấp hành viên cũng không tổ chức tiến hành xác minh. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án nhưng không xác minh theo định kỳ, không tiến hành xác minh khi có thông tin về thi hành án.
     +Không thông báo kết quả xác minh cho người được thi hành án: Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh.
     + Sau khi có kết quả xác minh thì chậm cưỡng chế: Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật thi hành án dân sự, người phải thi hànhán có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế nhưng Chấp hành viên không tiến hành cưỡng chế.
     + Sau khi có kết quả xác minh chậm phân loại án chưa có điều kiện thi hành: Theo quy định tại Điều 44a Luật THADS năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: Điều 44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án: 1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
     a) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án;
…”
     2. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án hiện nay, đó là:
     - Để kiểm sát việc tổ chức xác minh được kịp thời, đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật thì Kiểm sát viên được phân công cần phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự để họ cung cấp cho mình những thông tin, tài liệu về xác minh điều kiện thi hành án để tiến hành kiểm sát. Thông qua việc kiểm sát các biên bản xác minh về điều kiện thi hành án nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm, những mâu thuẫn, những việc cần xác minh để đề ra yêu cầu cần xác minh.
      - Kịp thời phát hiện vi phạm của Chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện thi hành án. Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định cơ quan thi hành án dân sự phải gửi cho Viện kiểm sát các quyết định về thi hành án mà chưa quy định việc gửi tài liệu xác minh điều kiện thi hành án.
     - Kiểm sát việc xác minh tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, Kiểm sát viên cần phân biệt rõ ràng diện tích đất đó là đất cấp hay đất mua. Đất được cấp cho hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đối với các loại đất này cần yêu cầu Chấp hành viên xác minh làm rõ thời điểm cấp, cấp cho bao nhiêu người, mỗi người được cấp bao nhiêu mét vuông, khi đã làm rõ các thành viên trong hộ gia đình cần lập biên bản để họ định đoạt phần diện tích.
     - Kiểm sát viên được phân công cần nhận thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung và công tác kiểm sát việc tổ chức xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói riêng nhằm có sự đầu tư để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của khâu công tác này.
     - Nắm chắc quy định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án, vận dụng các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án qui định mới. Cần nắm vững các quy định của pháp luật về thời hạn xác minh cũng như hết thời hạn tự nguyện thi hành án, thời hạn xác minh đối với người chấp hành hình phạt tù …,
     - Khi kiểm sát việc xác minh đối với các loại tài sản như ô tô, xe máy… là những loại tài sản đăng ký quyền sở hữu thì ngoài việc yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp thông tin về chủ sở hữu còn phải làm việc với người phải thi hành án xem tài sản đó hiện do ai quản lý, có chuyển nhượng chưa nếu có thì cần xác định ngày tháng năm và làm việc với người đang quản lý tài sản để xác minh làm rõ việc mua bán là ngay tình hay tẩu tán tài sản.
     - Cần có sự bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án, xây dựng giáo trình hướng dẫn chuyên sâu về kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phổ biến kịp thời văn bản pháp luật mới liên quan đến việc tổ chức xác minh điều kiện thi hành án dân sự để công chức, Kiểm sát viên cập nhật kịp thời.
     Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án nói chung và kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói riêng là việc làm cần thiết của Viện kiểm sát. Chỉ có kiểm sát tốt ngay từ giai đoạn xác minh điều kiện thi hành án mới đảm bảo cho việc thi hành bản án, quyết định được kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật. Từ đó phát hiện vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án càng sớm thì việc khắc phục hậu quả càng nhẹ, làm tốt việc xác minh điều kiện thi hành án không đơn thuần chỉ là việc hạn chế tổn thất trong tổ chức thi hành án mà còn nâng cao vị thế, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát thi hành án dân sự. 
     3. Cơ sở khoa học
     - Điều 4, Điều 6 và Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
     - Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);
    - Quy chế Công tác kiểm sát Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số: 810/2016/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao);
     - Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, ngày 18/7/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác về Thi hành án dân sự để nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong công tác Thi hành án dân sự.
     - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của liên ngành Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Nguồn tin: Người viết: Lê Thanh Tưởng. Đơn vị: VKSND huyện Châu Thành A

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

19/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024

Lượt xem:227 | lượt tải:3

18/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

Lượt xem:429 | lượt tải:10

51-KH/ĐU

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lượt xem:1 | lượt tải:0

17/LLV

Lịch làm việc VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

Lượt xem:458 | lượt tải:21

37/TB-HĐTT

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh Hậu Giang

Lượt xem:203 | lượt tải:50
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,468
  • Tháng hiện tại67,442
  • Tổng lượt truy cập7,537,452

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây