Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của VKSND tỉnh Hậu Giang

Thứ năm - 25/04/2024 18:56
          Trong những năm qua, liên tục từ năm 2019 đến năm 2023 Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) VKSND tỉnh Hậu Giang được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, để giữ vững thành tích nêu trên ngoài sự nổ lực đoàn kết, phấn đấu của tập thể đơn vị Phòng còn có những cá nhân điển hình, tiên tiến, đóng góp tích cực cho thành tích chung của tập thể, trong đó có đồng chí Nguyễn Đồng Khởi - Trưởng Phòng 9. Hơn 30 năm công tác, cống hiến trong Ngành kiểm sát nhân dân, dù ở cương vị nào đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương bản lĩnh, gương mẫu để các thế hệ công chức, cán bộ trẻ học tập và noi theo.
          Trong những năm qua, đồng chí đã tích cực, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính như: Chương trình số 146-Ctr/BCSĐ ngày 15/02/2023 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; Kế hoạch số 17/KH-VKS-P9 ngày 23/02/2023 về thực hiện khâu công tác đột phá “Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, nhất là bản án, quyết định giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại nhằm phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật”; Kế hoạch số 20/KH-VKS-P9 ngày 24/02/2023 “Kiểm điểm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của năm 2022”; kịp thời xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, việc dân sự để triển khai đến 100% Kiểm sát viên, công chức làm tại VKSND hai cấp trong tỉnh để nghiên cứu thực hiện.
          Thời gian qua, các vụ án hành chính, tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai đều tăng qua các năm, tuy nhiên với chức trách là Trưởng phòng đồng chí đã cùng với tập thể đơn vị kiểm sát thụ lý và tham gia các phiên tòa phiên họp theo luật định đạt tỷ lệ 100%; công tác kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị được tăng cường và đạt hiệu quả cao; các kiến nghị, kháng nghị cá nhân đồng chí tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành đều được Tòa án và các cơ quan hữu quan trả lời chấp nhận đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao. Bên cạnh đó, đồng chí còn tích cực triển khai, quán triệt đến VKSND hai cấp thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh, Hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ… về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc nghiệp vụ đối với cấp huyện; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Đối với đơn vị chỉ đạo điểm, đồng chí luôn theo dõi, chỉ đạo nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm. Ngoài ra, đồng chí còn chủ trì tham mưu Lãnh đạo Viện trực tiếp kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện và Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh, kịp thời ban hành các Thông báo rút kinh nghiệm đối với cấp huyện. Đã chủ động phối hợp tổ chức được các phiên tòa rút kinh nghiệm trong đó có phiên tòa theo Cụm, phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, nhìn chung việc tổ chức các phiên tòa nêu trên đều đảm bảo có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Đã tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức thành công được nhiều Hội nghị, Cuộc thi do vậy đã thực hiện tốt nội dung công tác trọng tâm, đột phá được xác định, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu qua các năm.
 
28
Đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Trưởng phòng 9 (thứ 2 từ trái sang) nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối năm 2023
          Ngoài công tác chuyên môn, đồng chí luôn chú trọng trong công tác đoàn thể, trong đó có công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân tại nơi cư trú, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành quy chế, quy định của Ngành. Đã cùng Kiểm sát viên, công chức của Phòng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng, phí tiêu cực khi thực thi công vụ… tham gia đầy đủ các hoạt động do Đảng ủy, Công đoàn phát động như: Là bí thư Chi bộ 3, đồng chí đã cùng với Đảng ủy VKSND tỉnh và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh tham gia về nguồn, dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Bác Hồ nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), đóng góp quỹ hùng vốn xoay vòng, giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục vươn lên trong cuộc sống.
          Bằng sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bằng những giải pháp quyết liệt, nhiều cách làm hay, sáng tạo. Một trong những tiêu chí quan trọng trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới đó là bộ mặt về giao thông và môi trường, điểm nhấn của một vùng quê. Từ nhận thức đó, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: trồng cây làm hàng rào cây xanh ven đường, hiến đất để mở rộng lộ nông thôn, tham hỗ trợ 2.000.000 đồng mua các thiết bị thắp sáng lộ nông thôn trong Công trình “Thắp sáng phố phường”, hỗ trợ 1.000.000 đồng tiền mua vật tư để giúp hộ nghèo sửa chữa lại nhà ở, tặng 2.000.000 đồng để mua quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nơi cư trú,....với diện tích đất đã hiến trên 100 mét vuông và tổng số tiền là 5.000.000.000 đồng tại địa phương khu vực Xẻo Vông C, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
          Để đạt được thành tích nêu trên bản thân đồng chí đã có nhiều cố gắng và có những biện pháp tích cực như: Trong công tác quản lý, điều hành đồng chí luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo Viện, kịp thời báo cáo để được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Luôn nêu cao và thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, thiếu sót, thường xuyên nghe Kiểm sát viên trực tiếp trao đổi đề xuất quan điểm giải quyết vụ án, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tham mưu giải quyết các vụ, việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Đồng chí luôn phát huy dân chủ trong thực hiện công tác nghiệp vụ, định kỳ hoặc đột xuất, đồng chí tổ chức các cuộc họp cùng tập thể đơn vị đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; gắn trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ phân công để cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Kịp thời tham mưu hoặc chủ động triển khai các văn bản của Viện kiểm sát cấp trên cho hai cấp kiểm sát cùng thực hiện và rút kinh nghiệm chung. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ luôn được đồng chí quan tâm, tăng cường áp dụng điển hình là đã chỉ đạo các Kiểm sát viên thực hiện sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động phúc thẩm”, được Hội đồng sáng kiến đánh giá cao. Bản thân là thủ trưởng đơn vị, đồng chí luôn chú trọng công tác tự đào tạo bằng các hình thức như: tham mưu tổ chức các Hội nghị, Cuộc thi, Thông báo rút kinh nghiệm...; tạo điều kiện cho Kiểm sát viên, công chức làm công tác này tự học hỏi nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.
          Dù ở cương vị công tác nào đồng chí đều được Lãnh đạo, đồng chí và đồng nghiệp tin yêu. Năm 2012 đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng XHCN Việt Nam; liên tục từ năm 2015 đến 2023 đồng chí được Lãnh đạo VKSND tỉnh đánh giá, phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 04 lần được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Đảng ủy VKSND tỉnh đánh giá, phân loại” Đảng viên hoàn thành xuất sắc tiêu biểu” qua các năm và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác trong các phong trào thi đua chuyên đề.
          Với tấm lòng nhiệt huyết, yêu Ngành, yêu nghề, trong thời gian tới, chắc chắn đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của đơn vị, góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương./.

Nguồn tin: Cẩm Thi – KSV sơ cấp Phòng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

29/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024

Lượt xem:469 | lượt tải:8

28/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024

Lượt xem:562 | lượt tải:14

27/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024

Lượt xem:456 | lượt tải:14

26/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024

Lượt xem:451 | lượt tải:11

25/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Lượt xem:574 | lượt tải:19
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,349
  • Tháng hiện tại231,245
  • Tổng lượt truy cập7,978,410

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây