Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngủ cán bộ kiểm sát viên

Văn phòng tổng hợp là đơn vị “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát Hậu Giang

Thứ năm - 25/04/2024 19:08
         Trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua yêu nước, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của ngành Kiểm sát Hậu Giang. Theo đó, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang với nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động, đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hậu Giang. Văn phòng tổng hợp gồm có các bộ phận giúp việc như: bộ phận tổng hợp – thi đua, khen thưởng, thống kê – công nghệ thông tin, tài chính – kế toán và hành chính quản trị.
           Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Văn phòng đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, Lãnh đạo Văn phòng đã kịp thời quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giao hằng năm; dân chủ, có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động đề ra nhiều giải pháp mới, hay, sáng tạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; luôn nghiên cứu, đổi mới phương pháp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ngành đề ra và tình hình thực tiễn của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

 
30 1
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024
          Văn phòng tổng hợp đã hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát hằng năm, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Hậu Giang; tích cực chủ động với Phòng nghiệp vụ năm chắc 04 vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo để kịp thời báo cáo khi có yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy…Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp và quản lý, chỉ đạo, điều hành, xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2024 và những năm tiếp theo. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng. Văn phòng đã chủ động tham mưu Lãnh đạo viện thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch, Hướng dẫn công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số hằng năm…Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân như: phần mềm thống kê, phần mềm quản lý án hình sự, dân sự, thi hành án… để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ vụ án, đảm bảo 100% vụ án hình sự, vụ việc dân sự  VKS thụ lý đều được số hóa, kết quả đã thực hiện số hóa 2.850 hồ sơ vụ án hình sự, 7.389 vụ án dân sự, hành chính, với 811.869 bút lục phục vụ công tác của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Xây dựng sơ đồ tư duy đối với 82 vụ án hình sự; 101 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại… phấn đấu nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin  và chỉ số cải cách hành chính đạt 100%. Ngoài ra, tham mưu Lãnh đạo viện triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy”; phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp, kết nối tổ chức được 35 phiên tòa hình sự, dân sự trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Quốc hội; xây dựng trên 20 video báo cáo tổng kết, sơ kết công tác kiểm sát, công tác Đảng, 10 báo cáo trình chiếu phục vụ trình bày tại các hội nghị, qua đó công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của VKSND tỉnh trong những năm qua đã nâng lên rõ rệt, được VKSND tối cao đánh giá cao.
          Với trách nhiệm là Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến VKSND tỉnh, Văn phòng đã kịp thời tham mưu Lãnh đạo viện triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và của Ngành Kiểm sát nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua đến VKSND hai cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, phù hợp với thực tiễn và thực sự tạo động lực để công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành. Đã chủ động tham mưu Hội đồng Thi đua, Khen thưởng VKSND tỉnh hoàn thành hồ sơ đề nghị và được Chính phủ tặng Cờ thi đua cho VKSND tỉnh Hậu Giang 02 năm liên tục 2022-2023; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân,  hạng Ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 65 tập thể, 262 cá nhân, Kỷ niệm chương 29 cá nhân,... Tham mưu Hội đồng họp, xét, đề nghị công nhận sáng kiến trình Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận hơn 400 sáng kiến cấp cơ sở của các tác giả, đồng tác giả thuộc VKSND hai cấp; đề nghị và được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận 03 sáng kiến ngành KSND cho 04 tác giả, đồng tác giả.
 
30 2
 Đại diện Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối
tại 
Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023 (thứ nhất từ phải sang)
          Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như: văn thư, lưu trữ, tài chính – kế toán, hành chính quản trị…được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho hoạt động điều hành của Lãnh đạo viện. Văn phòng tổng hợp đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm quản lý chặt chẽ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của VKSND hai cấp, qua đó căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm hằng năm đã đề ra, định kỳ hàng quý Văn phòng xây dựng chương trình công tác, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Quốc hội, Ngành giao đối với các đơn vị VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả với Lãnh đạo viện để có hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Tham mưu Lãnh đạo viện triển khai thực hiện tốt 54 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 26/12/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh, tổ chức 18 Hội nghị tập huấn và 03 cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng sơ đồ tư duy vào trong báo cáo án…để thực hiện ở các mặt công tác của đơn vị trong năm 2024; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.
          Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các đồng chí công chức, Kiểm sát viên của đơn vị luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không để Lãnh đạo nhắc nhở, thực hiện nghiêm các tiêu chí văn hóa công sở, văn minh đô thị, giá trị văn hóa con người Hậu Giang “Yêu nước, Đoàn kết, Nghĩa tình, Năng động, Bản lĩnh, Trí tuệ theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo Văn phòng khi phân công nhiệm vụ cho từng công chức, Kiểm sát viên luôn quan tâm đến năng lực, vị trí công tác nhằm giúp cho công chức, Kiểm sát viên phát huy tối sở trường; thường xuyên sắp xếp, bố trí công chức, Kiểm sát viên giữa các bộ phận nhằm tăng cường tính chủ động, trách nhiệm và phối hợp công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm cho công chức và người lao động luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tập thể Lãnh đạo Văn phòng luôn nêu cao tinh thần của người đứng đầu, đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, do đó các chỉ tiêu công tác của Văn phòng trong những năm qua đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, trong thời gian qua, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, không để xảy ra công chức và người lao động vi phạm đạo đức, lối sống, quy chế nghiệp vụ phải bị xử lý kỷ luật.
          Về công tác xã hội, từ thiện, xây dựng Nông thôn mới luôn được đơn vị quan tâm và thực hiện, kết quả đã tham gia vận động các mạnh thường quân trao tặng 10 phần quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành A, với số tiền 5.000.000 đồng; thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về thực hiện tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”; tập thể công chức và người lao động đã quyên góp ủng hộ với số tiền 2.000.000 đồng; tham gia ủng hộ quỹ đồng bào lũ lụt miền trung, quỹ phòng, chống dịch Covid- 19,...tổng kinh phí 3.000.000 đồng; ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền 2.000.000 đồng; hỗ trợ cho công chức và người lao động của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 2.000.000 đồng; tích cực tham gia ngày Hội hiến máu tình nguyện do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức...Thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác với chủ đề “VKSND tỉnh tiếp bước cùng em đến trường”, nhằm đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh mồ côi, con gia đình nghèo vượt khó học giỏi tại Trường Trung học cơ sở Vị Đông, huyện Vị Thủy, qua đó đã ủng hộ số tiền 3.000.000 góp vào quỹ chung của đơn vị với số tiền 10.000.000 đồng. Đồng thời, đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: trồng cây xanh ven đường, làm lộ nông thôn, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy,...với tổng kinh phí 5.000.000 đồng;  vận động, hỗ trợ cho công chức và người lao động của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 2.500.000 đồng,…
          Từ những kết quả đạt được nêu trên, năm 2023 Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hậu Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích trong công tác từ năm 2018 – 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc; 08 năm liên tục từ năm 2016 – 2023 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và nhiều Giấy khen, Bằng khen qua các phong trào thi đua theo đợt và thường xuyên.
           Tập thể Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang xứng đáng là điển hình tiên tiến để các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp học hỏi, nghiên cứu phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới ./.

Nguồn tin: Thảo Nguyên, Kiểm tra viên Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

29/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024

Lượt xem:447 | lượt tải:8

28/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024

Lượt xem:562 | lượt tải:13

27/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024

Lượt xem:456 | lượt tải:14

26/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024

Lượt xem:450 | lượt tải:11

25/LLV

Lịch làm việc của VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Lượt xem:574 | lượt tải:19
PHẦN MỀM LIÊN KẾT
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay2,000
  • Tháng hiện tại230,896
  • Tổng lượt truy cập7,978,061

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây