Thanh tra - kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp


THANH TRA – KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
 (Gọi tắt là THANH TRA – KHIẾU TỐ)
     I. Lịch sử hình thành.
    Thanh tra - Khiếu tố, tiền thân thuộc Phòng Tổ chức, cán bộ (Phòng 15) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hậu Giang. Ngày 15/4/2009 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 17/QĐ-VKSTC – V9 về việc chia tách phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang. Ngày 01/4/2017 Thanh tra được chia tách, thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao trở thành đơn vị độc lập tương đương cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang. Sau đó, ngày 31 tháng 01 năm 2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quyết định số 68/QĐ-VKSTC quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang, nhập phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra, lấy tên đơn vị mới là Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố). Thanh tra – Khiếu tố chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/02/2020. Mọi hoạt động Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang.
     II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
    Thanh tra – Khiếu tố là đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hậu Giang, có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND tỉnh Hậu Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-VKS ngày 30/9/2020 (gọi tắt là Quy chế 146), cụ thể như sau:
Thanh tra – Khiếu tố có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện các công tác sau đây:
     1. Công tác thanh tra:
     - Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (sau đây gọi chung là Thanh tra nghiệp vụ);
     - Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra hành chính);
     - Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; những việc thuộc phạm vi thanh tra do VKSND cấp huyện đã kết luận nhưng phát hiện có vi phạm và các quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động của VKSND nhưng bị khiếu nại (sau đây gọi chung là Giải quyết khiếu nại, tố cáo);
     2. Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
     - Chịu trách nhiệm quản lý thống nhất việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gửi đến Viện kiểm sát tỉnh theo quy định pháp luật; theo dõi và đôn đốc tiến độ giải quyết; kiểm sát việc giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết;
     - Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh thẩm tra, xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát tỉnh;
     - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp;
     - Tham mưu Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện công tác phối hợp trong quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp với các cơ quan tư pháp, các cơ quan tổ chức, đơn vị có liên quan tỉnh Hậu Giang theo quy chế phối hợp đề ra. 
     - Hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý, kiểm tra đôn đốc công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở Viện kiểm sát hai cấp.
     3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.
     III. Cơ cấu tổ chức:
    Thanh tra – Khiếu tố có 06 biên chế, bao gồm: 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra; 01 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm sát viên sơ cấp; 01 Kiểm tra viên và 01 Chuyên viên.
     Về trình độ chuyên môn: 01 đồng chí có trình độ Thạc sĩ Luật; 05 đồng chí có trình độ Đại học Luật.
     Về trình độ lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
     IV. Thông tin liên hệ:
     - Thanh tra – Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 15 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
     - Điện thoại: 0293. 3870096.
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay22,509
  • Tháng hiện tại35,063
  • Tổng lượt truy cập5,124,560

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây