Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự


 PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN
(Gọi tắt là PHÒNG KIỂM SÁT GIAM, GIỮ VÀ THI HÀNH ÁN; Ký hiệu là P8)
     I. Lịch sử hình thành.
     Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án là đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
    Ngày 12/01/2004 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 18/2004/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, bộ máy làm việc có 6 phòng, trong đó có Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và Kiểm sát thi hành án. Ngày 15/4/2009 VKSND tối cao có Quyết định số 18/QĐ-VKSTC-V9 về việc chia tách Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và Kiểm sát thi hành án thành Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù và Phòng kiểm sát thi hành án. Ngày 08/01/2013 VKSND tối cao có Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V9 về việc đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND cấp tỉnh đã đổi tên Kiểm sát thi hành án thành Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thành Phòng kiểm sát viện tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Phòng kiểm sát thi hành án thành Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự. Sau đó ngày 31/01/2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 68/QĐ-VKSTC quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang, nhập Phòng kiểm sát viện tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự thành Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Gọi tắt là Phòng kiểm sát giam, giữ và Thi hành án, Ký hiệu: P8). Mọi hoạt động của Phòng kiểm sát gia, giữ và thi hành án chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
     II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
     Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang, có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác nghiệp vụ kiểm sát thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý, chỉ đạo điều hành công tác nghiệp vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án; hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ cho VKSND cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và thi hành án hành chính được quy định tại Mục 6, Điều 28 Mục 7 Chương II Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Chương VIII Luật Thi hành giữ, tạm giam năm 2015; Chương XII Luật thi hành án hình sự năm 2019; Khoản 2 Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014. Quy chế số về chức trách nhiệm vụ và chế độ làm việc của Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Hậu Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-VKS ngày 13/10/2020 (gọi tắt là Quy chế 153), cụ thể như sau:
     - Trực tiếp làm công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án thuộc thẩm quyền.
     - Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ VKSND cấp huyện thực hiện nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án; kịp thời tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Viện những khó khăn vướng mắc hoặc các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
     - Những nhiệm vụ cụ thể khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
     III. Cơ cấu tổ chức:
 
   Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án có 09 biên chế. Trong đó gồm: 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 04 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm tra viên; 01 Chuyên viên.
     Về trình độ chuyên môn: 09 đồng chí Đại học Luật.
     Về trình độ lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
     IV. Thông tin liên hệ:
    -
Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 15 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
    - Điện thoại: 0293. 3870096, số máy lẻ 301.
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,154
  • Tháng hiện tại192,492
  • Tổng lượt truy cập5,054,173

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây