Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật


PHÒNG KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Gọi tắt là PHÒNG KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH; Ký hiệu là P9)
     I. Lịch sử hình thành.
     Phòng kiểm sát án dân sự - hành chính là đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ngày 12/01/2004 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 18/2004/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, bộ máy làm việc có 6 phòng, trong đó có Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Ngày 25/10/2013 VKSND tối cao có Quyết định số 37/QĐ-VKSTC-V9 về việc chia tách Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật thành Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9) và Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10). Sau đó ngày 31/01/2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 68/QĐ-VKSTC quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hậu Giang, nhập Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật thành Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9) và Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) thành Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Gọi tắt là Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính, ký hiệu là P9).
     II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
     Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức bộ máy của VKSND tỉnh Hậu Giang; Mọi hoạt động của Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
     Tổ chức và hoạt động của Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính VKSND tỉnh Hậu Giang được thực hiện theo Quyết định số 130/QĐ-VKS-P9 ngày 18/8/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quy chế làm việc, cụ thể như sau:
     - Kiểm sát việc thụ lý đối với tất cả các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do Tòa án nhân dân cùng cấp thụ lý, lập hồ sơ kiểm sát và trực tiếp kiểm sát hoạt động xét xử của TAND cùng cấp đối với các vụ việc dân sự - hành chính theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm.
     - Tham mưu cho Viện trưởng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định có vi phạm của Tòa án 2 cấp, tham mưu Lãnh đạo Khối thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm các bản án, quyết định của TAND cấp huyện và cấp tỉnh có vi phạm.
     - Kịp thời phát hiện và tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết các vụ. việc dân sự và vụ án hành chính để tham mưu cho Viện trưởng kiến nghị với Chánh án Tòa án về các vi phạm của Tòa án.
     - Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hành chính.
     - Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị về công tác nghiệp vụ theo Quy chế nghiệp vụ và chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.
     III. Cơ cấu tổ chức:
     Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính có 09 biên chế. Trong đó gồm: 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 04 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm tra viên; 01 Chuyên viên.
     Về trình độ chuyên môn: 09 đồng chí Đại học Luật.
     Về trình độ lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
    IV. Thông tin liên hệ:
    - Phòng kiểm sát án dân sự - Hành chính thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 15 Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
    - Điện thoại: 0293. 3870096, số máy lẻ 301.
THÔNG TIN TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,150
  • Tháng hiện tại192,488
  • Tổng lượt truy cập5,054,169

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây