VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

http://vks.haugiang.gov.vn


Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật - Tiếp tục đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


     Vào ngày 17/10/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh Hậu Giang kết hợp với Tiểu ban tuyên truyền giáo dục pháp luật cơ quan tổ chức Ngày pháp luật tháng 10/2019. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị định kỳ hàng tháng nhằm thông tin đến cán bộ, đảng viên VKS tỉnh về tình hình thời sự, những sự kiện quan trọng, những thông tin về công tác Đảng, đoàn thể,… góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
                                                                         
ngay phap luat t10
     Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền cơ quan đã trực tiếp triển khai quán triệt những giá trị to lớn, sâu sắc của Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 50 năm ngày mất của người”. Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã triển khai Công văn số 1473-CV/ĐUK, ngày 08/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai, quán triệt và thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; triển khai Chuyên đề “Ngành Văn hóa sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; Chuyên đề “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên còn được thông tin về nội dung của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC- TATC-BCA-BQP-TTCP, ngày 18/10/2018 của Liên ngành cơ quan Trung ương quy định việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; Thông tư số 43/2018/TT-BTC, ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong Tố tụng hình sự.
     Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực mà sâu sắc nhất là giá trị trường tồn của di chúc Hồ Chí Minh - một áng văn tuyệt bút về lòng yêu nước, thương dân thiết tha, một trí tuệ, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, một tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế nồng nhiệt, chân thành.

Nguồn tin: Bộ phận Tuyên giáo Đảng ủy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây